x

Nyitvatartás és elérhetőség változás 2021.01.01-től Részletek a blogon...

2021.01.05. 12:26
x

A kialakult helyzet miatt átmenetileg csak házhoz szállítással vásárolhatóak termékeink. Részletek a blogon.

2020.03.16. 17:18
x

A Facebook bejelentkezés átmenetileg nem működik. Az elfelejtett jelszó funkció használatát javasoljuk. Bővebben ->

2018.12.07. 15:23
x

Ez a honlap cookie-kat használ. A cookie-k elfogadásával kényelmesebbé teheted a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulásodat adod a cookie-k használatához.

ÉrtemTovábbi információkat ide kattintva olvashatsz.

2015.10.16. 19:45

Elállás

Verziószám: veddvelem.hu Elállási / Felmondási Feltételek 1.7
Hatálybalépés: 2019.10.15

PDF letöltése

1. Indoklás nélküli elállás a szerződéstől – A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján:
Az elállási jogosultság időtartama alatt a Vásárlónak joga van induklás nélkül elállni a Kupon megvásárlására Szolgáltatóval kötött szerződéstől. Az elállási jogosultság időtartama az alábbi meghatározások szerint számítandó.
Meghatározások:
Elállási jogosultság kezdete: a Kupon vásárlás időpontjától (x) számítódik.
Elállási jogosultság vége:
o termék kupon vásárlása esetén a termék átvételétől számított 14 naptári napig tart.
o szolgáltatásokra vagy szállás, utazásra vontakozó Kuponok esetén a Kupon vásárlás időpontjától (x) számított 14 naptári napig tart.
• (x) Kupon vásárlás időpontja: a kupon ellenértékének befizetése, pontosabban a Kupon letöltésére feljogosító linket tartalmazó elektronikus levél időpontja.
Az elállási szándékot egy a Szolgáltató ügyfélszolgálatára küldött e-mailben lehet közölni. Amennyiben a Vásárló írásban áll el a szerződéstől, határidőben történt elállásnak minősül a nyilatkozat 14 napon belüli postára adása. Elállás esetében a Kupon vételárát legkésőbb az elállási nyilatkozat megérkezését követő 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti, amennyiben a Kupon még nem került felhasználásra és ezt az adott Partner megerősíti a Szolgáltató részére.
A Kupon nem rendeltetésszerű használata esetén a Szolgáltató követelheti az ebből eredő kárai megtérítését. Amennyiben a Kupon felhasználásra került (szolgáltatások, utazás, szállás esetén), úgy a Vásárló a Kupon megvásárlására kötött szerződéstől, mint teljesített jogviszonytól nem állhat el.

2. A lejárt érvényességű (vagyis a Kupon érvényességi ideje alatt be nem váltott) Kuponokat, vagy a már beváltott Kuponokat a Szolgáltató nem váltja vissza.

3. Amennyiben a Kupon beváltása bármilyen a Vásárlón kívül álló okból nem lenne lehetséges (az adott kereskedelmi partner megszűnt, a Kupont nem fogadták el stb.) a Szolgáltató felelősséget vállal, és jogos reklamáció esetén a Kuponárat visszafizeti a Vásárlónak, azzal, hogy ezen túlmenően egyéb kártalanítási kötelezettség a Szolgáltatót nem terheli. A Vásárlónak az ebben a pontban meghatározott igényét a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kell 30 napon belül bejelenteni. A Szolgáltató a Kuponárat, amennyiben a bejelentett igényt jogosnak minősíti, úgy a jogos igény bejelentését követő 14 napon belül téríti vissza.

4. Az elállással kapcsolatos egyéb tájékoztatás:
• Elállási/felmondási nyilatkozat letölthető:
Elállási / felmondási nyilatkozat minta PDF letöltése
• A fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.
• A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
• Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
• A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia.
• Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltségét a vállalkozás nem köteles megtéríteni.
• Elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének a költsége terheli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költségek viselését.
• Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondás jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.
• A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

5. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § alapján az elállási jog nem gyakorolható az alábbi típusú termékeink/szolgáltatásaink esetében:
• a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl.fehérnemű);
• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
• hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
• lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
• a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Elállási nyilatkozat minta oldal tetejére

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
Verziószám: veddvelem.hu Elállási Nyilatkozat MINTA 1.0
Hatálybalépés: 2019.10.15
PDF letöltése

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: veddvelem.hu Kft.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………….

A fogyasztó(k) neve: …………………………….

A fogyasztó(k) címe: …………………………….

Elállás tárgya, termék / szolgáltatás megnevezése: …………………………….

Rendelési azonosító vagy kuponkód: …………………………….

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

…………………………….

Kelt: …………………………….